התקשרו:
053-6544321

פינוי פסולת תעשייתית

 

Noffim 400 120

פינוי פסולת תעשייתית - סוגי הפסולת

בכל תהליך של יצירה והפקה תעשייתיים מעורבים תהליכי עיבוד של חומרי גלם שונים. חלק מחומרים אלו כגון שאריות פלסטיקים, קרטונים, ניילונים,משטחים,אריזות שונות ועוד נשארים כעודפים וכפסולת לפינוי. בשנים האחרונות נוצר הכרח לפינוי פסולת תעשייתית ולמחזורה ע"י חברות מוסמכות בשל הכמויות העצומות של הפסולת הנוצרת בתעשייה. פסולת תעשייתית אשר אינה מפונה לאתרי פינוי פסולת או אתרי מחזור מורשים מהווה סכנה בריאותית ופגיעה קשה באיכות החיים ובסביבה.

פינוי פסולת תעשייתית - אחריות התעשיינים
הליך פינוי פסולת תעשייתית אינו רק איסוף הפסולת וסילוקה מהמפעל על מנת שיהיה ניתן להמשיך בעבודת הייצור ואחריות התעשיינים אינה מסתיימת כאשר הפסולת יצאה מהמתחם שלהם. פינוי פסולת תעשייתית באופן מקצועי מחוייב כיום על פי חוק במטרה לא רק לפנות את הפסולת ולשמור ניקיון התעשיות, אלא על מנת לצמצם נזקים סביבתיים בין אם ע"י מיחזור לשימוש בתעשיה או ע"י הטמנה באופן בטוח. טיפול בפסולת תעשייתית בצורה נכונה צריך להתבצע אך ורק על ידי מי שמוכשר לכך, תוך עמידה קפדנית בתקני האיכות ובהתאם להוראות.

פינוי פסולת תעשייתית עם נופים
אנו ב"נופים" מתמחים בפינוי ומחזור פסולת תעשייתית לאחר בנייה מתועשת, פינוי פסולת ממפעלים ועוד. "נופים" מציבה, אוספת ומחליפה מכולות לאיסוף פסולת תעשייתית באופן שוטף ויום יומי במפעלים, בתי אריזה ומחסנים, מפנה אותם אל אתרים יעודיים למחזור או הטמנת הפסולת..